top of page
WhatsApp Image 2022-02-02 at 11.35_edited.jpg

NODDWYR

Mae cefnogaeth y noddwyr anhygoel hyn yn sicrhau bod GovCamp Cymru 2023 yn rhad ac am ddim i bawb.
Diolch yn fawr iawn i'r holl fusnesau isod - cymerwch gip i weld beth yw eu harbenigedd.

NODDWYR PLATINWM

1_K4ndJaED2qDm6i0PiSyeqA_edited.jpg
gwe: gwasanaethaucyhoeddusdigidol.llyw.cymru
t: @cdps_cymru
Mae CDPS yn gweithio ochr yn ochr â sefydliadau eraill i greu gwasanaethau cyhoeddus sy’n
seiliedig ar anghenion y bobl sy’n eu defnyddio. Rydym yn dod â gweithwyr proffesiynol
gwasanaethau cyhoeddus Cymru ac arbenigwyr digidol ynghyd i’r perwyl hwnnw.

NODDWYR AUR 

MicrosoftTeams-image - Dave Floyd.png
gwe: perago.cymru
t: @peragowales
Yn Perago rydym yn cael ein tywys gan ein gwerthoedd.
Rydym yn cynorthwyo ein cleientiaid trwy rannu ein profiad a gwybodaeth, deall eu hanghenion, cydweithio, gweithio yn agored a sicrhau bod gwasanaethau yn cael eu datblygu o gwmpas anghenion defnyddwyr.
Copy of basis logo - blue with strap (3) - Joseph Badman_edited.png
w: basis.co.uk
t: @WeAreBasis
Rydym yn ymgynghoriaeth ystwyth wedi’i lleoli yng Nghaerdydd a Llundain sy’n cael ein gyrru
gan yr angen i wneud yr enydau heriol ym mywydau pobl yn haws. Rydym yn bodoli i ddatrys
problemau blêr mewn cymdeithas ac i helpu ein cleientiaid i wneud gwaith gorau eu bywydau.
logo-navy-blue-mid - Jenny Watkinson.jpg
w: dxw.com
t: @dxw
Asiantaeth ddigidol flaenllaw yn eiddo i weithwyr sy'n gweithio gyda'r sector cyhoeddus a'r
trydydd sector yw dxw. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â'n cleientiaid i wella bywyd y bobl
sy'n defnyddio gwasanaethau cyhoeddus a'r timau sy'n eu rheoli.
Made Tech - logo - black_1000px - Ana Santos_edited.png
w: madetech.com
t: @madetech
Cenhadaeth Made Tech yw defnyddio technoleg i wella cymdeithas ar gyfer pawb. Rydym yn
helpu sefydliadau'r sector cyhoeddus i drawsnewid, darparu a rheoli cynhyrchion digidol a
gwasanaethau cwmwl o'r radd flaenaf.
Placecube Horizontal BLK - Gavin Beckett.png
w: placecube.com
t: @placecube
Cenhadaeth Placecube yw cynnig mynediad haws i'r sector cyhoeddus at lwyfannau digidol
agored sy' gwneud bywyd yn symlach; gan weithio ar y cyd i gyd-greu modiwlau ffynhonnell
agored (ciwbiau) sydd wedi'u dylunio'n dda y gellir eu hailddefnyddio, wedi eu hadeiladu i
safonau agored ac sy’n cyfathrebu trwy ryngwyneb rhaglennu cymwysiadau agored.
SocietyWorks logo - colour - Sally Bracegirdle_edited.png
w: societyworks.org
t: @societyworks.org
Mae SocietyWorks yn is-gwmni masnachu yn eiddo llwyr mySociety, yr elusen technoleg ddinesig
arloesol y tu cefn i rai o dechnolegau dinesig ffynhonnell agored fwyaf poblogaidd y Deyrnas
Unedig. Mae SocietyWorks yn darparu datrystiadau digidol ac ymgynghoriaeth ar gyfer
llywodraeth leol a'r sector cyhoeddus.
tasika_logo - Reuben Mifsud (1).jpg
w: tasika.co.uk
t: @AppliedTasika
Awtomeiddio Deallus Hawdd.

NODDWYR ARIAN 

SW Stacked Logo - Jo Carter.png
w: weareserviceworks.co.uk
t: @ServiceWorks4
Hyfforddiant a mentora dylunio gwasanaethau ar gyfer y sector cyhoeddus yng Nghymru.
logo_dai_lingual.jpg
w: dailingual.co.uk
t: @DaiLingual
dai lingual edits, broadcasts and translates...yn golygu darlledu a chyfieithu.
Mantage Logo 1000_edited.png
w: mantage.co.uk
t: @MantageUK
Rydym yn helpu sefydliadau troi eu gweledigaethau i realiti, gan ddefnyddio ein harbenigedd
cyfunol mewn Strategaeth, Gweithrediadau a Chyflenwi Ystwyth.
Nurologik-Logo-Color.jpg
Unlocking the potential of neurodivergent entrepreneurs, Nurologik provides executive support & designs serene spaces for optimal productivity. Time and Space Executive Solutions tailored for success! #Neurodiversity #ExecutiveSupport #ProductivityBoost

 NODDWYR EFYDD

McConnachie Logo - McConnachie Training and Coaching.png
w: mcctrainer.co.uk
t: @McCtrainer
Mae McConnachie yn adnabyddus am gynorthwyo pobl i ddod o hyd i'w hangerdd a'u hyder; a'u
hyfforddi hwythau i ddarganfod eu sbarc ac yn fwyaf pwysig, i'w danio. Rydym yn canolbwyntio ar
y dynol wrth helpu adeiladu adnoddau dynol.
bottom of page