top of page
WhatsApp Image 2022-02-02 at 11.35_edited.jpg

AR Y DYDD

Dyma rai cwestiynau ac atebion mwy logistaidd am y diwrnod. 

Amserlen am y dydd

 • 09:30 – Drysau ar agor i ddeiliaid tocynnau

 • 10:15 – Cic gyntaf a Chyflwyniad

 • 10:45 – Pitsio sesiynau

 • 11:00 – Sesiwn 1

 • 12:00 – Sesiwn 2

 • 13:00 – Cinio

 • 14:00 – Sesiwn 3

 • 15:00 – Sesiwn 4

 • 16:00 – Crynodeb o’r dydd

 • 16:30 - Mynd i’r lleoliad ar ol y digwyddiad

 • 18:00 - Swper a diodydd

 

Hygyrchedd

 • Mae'r lleoliad yn gwbl hygyrch i gadeiriau olwyn.

 • Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i hwyluso unrhyw ofynion ychwanegol. Os oes gennych unrhyw ofynion ychwanegol, rhowch wybod i ni ymlaen llaw yn.

 

Arlwyo

 • Bydd cinio bwffe am ddim yn cael ei ddarparu i'r holl fynychwyr. Bydd diodydd a lluniaeth ar gael am ddim trwy gydol y dydd.

 • Bydd cinio yn addas ar gyfer llysieuwyr.

 • Ni all y tîm arlwyo warantu nad yw’r holl fwyd yn cynnwys olion cnau (gan fod rhai cynhyrchion yn cael eu gwneud oddi ar y safle) felly cynghorir unrhyw un sydd ag alergedd i gnau difrifol i drefnu ei ginio ei hun. Bydd yr holl fwydydd wedi'u labelu'n glir ar y diwrnod.

Cwestiynau Cyffredin

FAQs

Sut mae'r digwyddiad yn gweithio?

 

Byddwch yn troi i fyny, yn rhwydweithio ac yn sgwrsio am ychydig, ac yna gwahoddir pawb i gynnig eu syniadau ar gyfer pa sesiynau yr hoffent eu cynnal. Os byddai'n well gennych, bydd gennym wirfoddolwyr a fydd yn hapus i gyflwyno'ch syniad i chi. Yna neilltuir amser ac ystafell i'r sesiynau traw, ac yna gallwch fynychu pa sesiynau bynnag sydd orau gennych.

 

Os byddaf yn cyflwyno sesiwn a yw hynny'n golygu bod yn rhaid i mi ei harwain?

 

Nad ydy! Gallwch chi gymryd yr awenau os hoffech chi ond mater i'r grŵp sy'n dod i wneud y sesiwn yw hi.

Oes rhaid i mi gyflwyno unrhyw beth?

 

Na, dim pwysau o gwbl i arwain sesiwn.  

Ble mae'r digwyddiad?


BizSpace Caerdydd, 5 Fitzalan Place, CF24 0ED. Am fwy o fanylion ar sut i gyrraedd ni ar y diwrnod gweler gwefan BizSpace .


Ble alla i barcio fy meic?

 

Mae digon o raciau beiciau o gwmpas y lleoliad a ledled Caerdydd.
 

Ble alla i barcio fy nghar?


Mae sawl maes parcio cyhoeddus o fewn pellter cerdded i'r lleoliad.  
 

Mae yna ddêl parcio trwy’r dydd gan NCP - dim ond £6 am y diwrnod. Rhowch wybod i ni os hoffech chi le, a gallwn drefnu.

Beth ddylwn i ddod â?

Mae rhai pobl yn dod â llyfrau nodiadau a gliniaduron i gymryd nodiadau. Ond oherwydd maint y gofod rydym yn eich cynghori i ystyried pacio’n ysgafn.

Ble gallaf roi fy eiddo?
 

Mae gennym le cyfyngedig ar gyfer ystafell gotiau. Byddem yn annog pawb i fod yn gyfrifol am eu heitemau eu hunain.  
 

bottom of page