top of page
WhatsApp Image 2022-02-02 at 11.35_edited.jpg

TÎM

Mae GovCamp Cymru yn cael ei drefnu gan dîm o wirfoddolwyr, sy’n rhoi o’u hamser a’u sgiliau am ddim i wneud i hyn ddigwydd. Edrychwch pwy ydym ni, ychwanegwch ni ar Linkedin, a dewch i ddweud helo wrthym ar y diwrnod!

Jocarter.jpeg

Jo Carter

  • Grey LinkedIn Icon

Rwy'n gyfarwyddwr Service Works, Caerdydd - ac rwyf ar genhadaeth i helpu i ddatblygu sgiliau a gallu pobl sy'n gweithio mewn sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru i ddylunio gwasanaethau sy'n gweithio i bobl. Fi yw'r un sy'n rheoli pawb o gwmpas i gychwyn y digwyddiad hwn.

KatieHarrisHeadShot_edited.jpg

Katie Harris

  • Grey LinkedIn Icon

Fi yw cyd-sylfaenydd Ilkr, asiantaeth dylunio a strategaeth ddigidol newydd sydd wedi’i lleoli yng Nghaerdydd. Rwy'n wirioneddol angerddol am newid cymdeithasol, ac rwyf wedi bod yn gweithio ym maes arloesi cymdeithasol / dylunio gwasanaethau / busnesau newydd cymdeithasol am y 14 mlynedd diwethaf. Fi yw'r un wnaeth y wefan, a dwi'n gwneud yn siwr bod y bwyd ar y pwynt drwy'r dydd.

Joe_s_Head_Shot.jpeg

JOE BADMAn

  • Grey LinkedIn Icon
AdyColes_edited.jpg

ADY coLES

  • Grey LinkedIn Icon

Fi yw perchennog Mantage. Rydym yn helpu sefydliadau i droi eu gweledigaethau yn realiti, gan ddefnyddio ein harbenigedd cyfun mewn Strategaeth, Gweithrediadau a Chyflawni. Fel mynychwr GovCamp ers amser maith, rwy'n falch iawn o allu helpu i drefnu GovCamp Cymru eleni.

Rwy’n rhedeg Basis. Rydym yn helpu gwasanaethau cyhoeddus i ddatrys problemau blêr, un sbrint ar y tro. Rydw i ar genhadaeth i wneud gwaith yn fwy ystyrlon. Rwy’n angerddol am greu cyfleoedd i bobl weithio drwy gyfrwng y Gymraeg a’u helpu i wneud y gwaith gorau o’u bywydau. Rwyf hefyd yn gwneud triciau cardiau cŵl.

bottom of page